MENU

Książka żywa / Living book exhibition, Szczecin

My four diploma books (3 comics series based on 8-years old Staś Witkiewicz & Professor Ż’s Collection Catalogue) and Sleeping Beauty postcards are exhibited alongside other Academy of Fine Arts in Warsaw’s students’ and professors’ works from March until 28 May 2017 in National Museum in Szczecin.

Moje cztery książki dyplomowe (cykl trzech komiksów na podstawie ośmioletniego Stasia Witkiewicza & Katalog Kolekcji Profesora Ż) oraz pocztówki na podstawie Śpiącej Królewny są wystawiane pomiędzy innymi pracami studentów i profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od marca do 28 maja 2017 w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Zapraszam!

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.