MENU

Professor Ż’s collection catalogue (excerpts)

Evil will always be fascinating. My art book, which testifies to this statement, has been designed as a multi-level play with the reader, founded in guessing which props belong to which villain. The range of villains – owners of the props – include a variety of media, from classical literature, theatre and film, to pop culture creations, comic books and video games. I made objects of my own design cutting out murderously detailed stencils, spraying them with paint, and drawing on them with black pencil and white pastel, in an attempt to get the climate characteristic of old daguerreotypes. I reached my goal as a consequence of a long study of the history of the selected items. At the same time I immersed more and more into the world of fictional villains, which I was always passionate about.


Zło zawsze będzie fascynować. Moja książka autorska, która jest tego dowodem, została pomyślana jako wielopoziomowa gra z odbiorcą polegająca na zgadywaniu, jakie przedmioty należą do poszczególnych czarnych charakterów. Wachlarz złoczyńców – właścicieli rekwizytów obejmuje przeróżne media od literatury klasycznej, teatru i kina po wytwory pop kultury, komiksy czy gry video. Zaprojektowane przeze mnie obiekty zostały wykonane techniką sprayowania farbą setki wyciętych nożykiem morderczo szczegółowych szablonów, na których następnie rysowałam czarną kredką i białą pastelą, starając się uzyskać klimat charakterystyczny dla starych dagerotypów. Założony efekt osiągnęłam w konsekwencji długotrwałego śledzenia historii wizualnej wybranych przedmiotów. Jednocześnie zagłębiałam się coraz bardziej w świat fikcyjnych złoczyńców, którym od zawsze się pasjonowałam. 94 pages, one page: 230×282 mm, colour print

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.