MENU

Id, 2014-15

100 x 560 cm, paperboard

Two series of long horizontal drawings that were a part of the Warsaw Academy of Fine Arts exhibiton for "Night of Museums" in 2014 and then inspired me during my diploma annex in Drawing. The experiment on space, form, colour nuances and the usage of tools. The long, horizontal form of the drawings functioned as a challenge for my own visual imagination and was the idea for a way to escape the restrictions imposed usually by the paper format.

Dwa podłużne cykle rysunków, które były eksponowane podczas Nocy Muzeów w 2014 r. na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i stanowią wstęp do aneksu z rysunku, którego podjęłam się rok później. Eksperyment nad przestrzenią, formą, niuansami kolorystycznymi i narzędziem. Podłużna, pozioma forma prac była przemyślana jako wyzwanie dla mojej własnej wyobraźni wizualnej i funkcjonowała jako pomysł na wyjście rysunku spoza ograniczenia narzucanego zazwyczaj przez format.

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.