MENU

3 comic series – Księżniczka Magdalena (excerpts)

56 pages, two facing pages: 520 x 360 mm

My diploma. Excerpts from the third and the brightest book of the series of three comics based on dramas by 8-years old Staś Witkiewicz: Cockroaches, Menagerie, Princess Magdalena, or Intrusive Prince.


56 stron, rozkładówka: 520 x 360 mm

Moja praca dyplomowa. Przykłady z trzeciego i najjaśniejszego komiksu z serii trzech, inspirowanych dramatami 8-letniego Stasia Witkiewicza: Karaluchy, Menażeria, Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę.

Read More ›

3 comics series – Menażeria (excerpts)

designed to be looked at with 3D glasses on

56 pages, two facing pages: 520 x 360 mm

My diploma. Excerpts from the second and the most colorful book of the series of three comics based on dramas by 8-years old Staś Witkiewicz: Cockroaches, Menagerie, Princess Magdalena, or Intrusive Prince.


zaprojektowana do oglądu przez okulary 3D (dołączone do książki)

56 stron, rozkładówka: 520 x 360 mm

Moja praca dyplomowa. Przykłady z drugiego i żarzącego kolorem komiksu z serii trzech, inspirowanych dramatami 8-letniego Stasia Witkiewicza: Karaluchy, Menażeria, Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę.

Read More ›

3 comics series – Karaluchy (excerpts)

48 pages, two facing pages: 520 x 360 mm, some parts of the pages covered in shining UV varnish 

My diploma. Excerpts from the first book of the series of three comics based on dramas by 8-years old Staś Witkiewicz: Cockroaches, Menagerie, Princess Magdalena, or Intrusive Prince.


48 stron, rozkładówka: 520 x 360 mm, częściowo pokryta ręcznie błyszczącym lakierem UV

Moja praca dyplomowa. Przykłady z pierwszego komiksu z serii trzech, inspirowanych dramatami 8-letniego Stasia Witkiewicza: Karaluchy, Menażeria, Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę.

Read More ›

Professor Ż’s collection catalogue (excerpts)

Evil will always be fascinating. My art book, which testifies to this statement, has been designed as a multi-level play with the reader, founded in guessing which props belong to which villain. The range of villains – owners of the props – include a variety of media, from classical literature, theatre and film, to pop culture creations, comic books and video games. I made objects of my own design cutting out murderously detailed stencils, spraying them with paint, and drawing on them with black pencil and white pastel, in an attempt to get the climate characteristic of old daguerreotypes. I reached my goal as a consequence of a long study of the history of the selected items. At the same time I immersed more and more into the world of fictional villains, which I was always passionate about. Zło zawsze będzie fascynować. Moja książka autorska, która jest tego dowodem, została pomyślana jako wielopoziomowa gra z odbiorcą polegająca na zgadywaniu, jakie przedmioty należą do poszczególnych czarnych charakterów. Wachlarz złoczyńców – właścicieli rekwizytów obejmuje przeróżne media od literatury klasycznej, teatru i kina po wytwory pop kultury, komiksy czy gry video. Zaprojektowane przeze mnie obiekty zostały wykonane techniką sprayowania farbą setki wyciętych nożykiem morderczo szczegółowych szablonów, na których następnie rysowałam czarną kredką i białą pastelą, starając się uzyskać klimat charakterystyczny dla starych dagerotypów. Założony efekt osiągnęłam […]
Read More ›

Katalog kolekcji Profesora Ż – exhibition

Photos from the Academy of Fine Arts in Warszawa exhibition of my diploma project, Professor Ż's Collection Catalogue, with some insight on the used technique. Pages pinned to the wall are the excerpts from the book. They are surrounded by the original works on the paperboard, as well as the hand-made paper cutouts. 


Zdjęcia z wystawy mojej pracy dyplomowej, Katalogu kolekcji Profesora Ż na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wraz z wglądem w proces powstawania książki. Stronice przymocowane do ściany są fragmentami książki. Otoczone są oryginalnymi rysunkami na tekturze oraz ręcznie wyciętymi papierowymi szablonami.


Quote from Professor Grażka Lange, my supervisor whom was a giant help during the hard year-long work on the diploma:

Do you remember 1980 Stanley Kubrick’s Shining? It is hard not to due to Nicholson. And an axe. It is virtually one of the protagonists. I remembered it portrayed as a massive lumberjack’s model. Rita Kaczmarska in her art book (and in accordance with the original) has referred to a lighter type with a distinctive curved grip, an equipment of American fire fighters. Memory play tricks. But Professor Ż’s Collection Catalogue sometimes forcing to revise memories. The axe is one of exhibits from [...]

Read More ›

Sketches of Dorian Gray

A5

Some sketches I later used for my Professor Ż's Collection Catalogue diploma project. 

Read More ›

3 comics series – an article

An article about my diploma project in the Academy of Fine Arts magazine. Also, a preview photograph that shows how large one comic book from the series is.
Read More ›

Sketches for diploma comics, p. 3

Some excerpts from the sketchbooks that I used during the work on my diplomas in book design and illustration, 2016. These ones contain first sketches for one of my three comics: Cockroaches (the darkest one from the series), based on Staś Witkiewicz's youngest drama. 
Read More ›

Sketches for diploma comics, p. 2

Some excerpts from the sketchbooks that I used during the work on my diplomas in book design and illustration, 2016. These ones contain mostly some quick studies of the characters from the comic Princess Magdalena, or Intrusive Prince and the comic Menagerie, both based on Staś Witkiewicz's youngest dramas.

Read More ›

Sketches for diploma comics

Some excerpts from the sketchbooks that I used during the work on my diplomas in book design and illustration, 2016. These ones are concentrated mostly on finding the accurate colours for one of my comics: Menagerie, based on Staś Witkiewicz's youngest drama. 

Read More ›